mec. Agaty Rewerskiej
WYDAWNICTWO
PANEL KURSANCI
PANEL WYKŁADOWCY
REFERENCJE
RODO

MULTIMEDIA

Poznaj AD EXEMPLUM

Video - Konstruowanie apelacji cz.1
Konstruowanie apelacji cz.1

Video - Konstruowanie apelacji cz.2
Konstruowanie apelacji cz.2

Video - Konstruowanie apelacji cz.3
Konstruowanie apelacji cz.3

Kup film

Polityka Bezpieczeństwa

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum szanuje prywatność użytkowników systemu i przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych oraz system zarządzania danymi osobowymi Szkoły zostały opracowane w sposób gwarantujący Państwu bezpieczeństwo w zakresie zbierania, gromadzenia oraz przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych. System naszych zabezpieczeń spełnia wszelkie kryteria nakładane przepisami prawa i jest zgodny z wymaganiami GIODO.
Wskazujemy, że nasza strona może zawierać odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, które posiadają własną politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Mecenas Agata Rewerska jako Administrator Państwa danych zapewnia, że Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy między Państwem a Szkołą. Wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym Szkoła może kontaktować się™ w celu informowania o nowych produktach czy usługach świadczonych przez Szkołę lub podmioty powiązane. Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy, nie wynajmujemy ani też w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę lub obligują nas do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przykładamy szczególną wagę™ do ochrony prywatności i bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Wszelkie dane zlokalizowane są na certyfikowanych serwerach dysponujących wszelkimi koniecznymi systemami zabezpieczeń. Ponadto dostęp do naszych baz danych zawierających dane osobowe jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych przez Administratora danych i jest udzielany wyłącznie w sytuacji uzasadnionej potrzeby dostępu do takich informacji, ze względu na realizację umowy.
Przypominamy, że mają Państwo prawo wiedzieć, jakie Państwa dane osobowe są w naszym posiadaniu oraz mają Państwo prawo domagać się usunięcia danych osobowych, albo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Mogą Państwo wykonywać swoje prawa kontaktując się z sekretariatem Szkoły pod jednym ze wskazanych w zakładce Kontakt numerów.

SKLEP

KONKURS

Złote
TOGI

KONKURS

RATIO
DECIDENDI

My nie kupujemy like.ów na facebook.u