mec. Agaty Rewerskiej
RODO
REFERENCJE

MULTIMEDIA

Poznaj AD EXEMPLUM

Video - Konstruowanie apelacji cz.1
Konstruowanie apelacji cz.1

Video - Konstruowanie apelacji cz.2
Konstruowanie apelacji cz.2

Video - Konstruowanie apelacji cz.3
Konstruowanie apelacji cz.3

Kup film

KURSY

RATIO DECIDENDI

Polskie Towarzystwo Prawnicze OPUS IURIS i
Szkoła Prawa Procesowego AD EXEMPLUM zapraszają do udziału w
II edycji Konkursu Orzeczniczego RATIO DECIDENDI na projekt uchwały SN.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i pisemno-ustnego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ale przede wszystkim do:

→ aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych i doktorantów studiów doktoranckich oraz do

→ młodych adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i doktorów prawa (do 3 lat po wpisie bądź uzyskaniu stopnia doktora).

Celem konkursu jest rozpowszechnianie i spopularyzowanie wiedzy na temat prawa i kultury prawnej poprzez ukazywanie roli Sądu Najwyższego w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, jak również podkreślenie znaczenia orzecznictwa Sądu Najwyższego w polskim porządku prawnym.

NAGRODA 10 000 PLN

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że I etap konkursu Ratio Decidendi został zakończony i wyłonił 4 finalistów (w tym 2 zespoły). Jury I etapu konkursu, w składzie: prof. dr hab. Mateusz Pilich, adw. Agata Rewerska, dr hab. Piotr Rylski, dr Olga Piaskowska, dr Katarzyna Witkowska-Moździerz miało trudne zadanie, ponieważ poziom prac wszystkich Uczestników był bardzo wyrównany.

 

Finalistami Konkursu zostali:

Karolina Królikowska- Ziółkowska

[uzyskując 150 pkt/150 pkt]

zespół: Anna Zydroń i Kubica Artur

[uzyskując 144 pkt/150 pkt]

zespół: Maria Strojna i Zuzanna Morawska

[uzyskując 141 pkt/150 pkt]

Jarosław Paweł Kolenda

[uzyskując 140 pkt/150 pkt]

 

Zapraszamy do wysłuchania wystąpień finałowych, które odbędą się 20 kwietnia, od godz. 10:30, na terenie Sądu Najwyższego w sali St. Dąbrowskiego, na I piętrze.

 

Tematem finałowym jest:

„Czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, postanowienie sądu drugiej instancji odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika osobie, która twierdzi że była samoistnym posiadaczem nieruchomości w okresie, którego dotyczy wniosek, jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie?

I w razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy na postanowienie takie przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego bądź skarga kasacyjna czy też postanowienie takie nie jest zaskarżalne ?”


Strona Konkursu

KURSY

ZŁOTE TOGI

W czerwcu 2018 roku, już po raz trzeci, mec. Agata Rewerska wręczyła togi naszym kursantom, którzy otrzymali ocenę celującą z prawa cywilnego na egzaminie końcowym.

Tym razem Laureatkami zostały trzy Panie Mecenas z Warszawy:

1. adw. Anna Lech,

2. adw. Karolina Jesionowska,

3. adw. Ewelina Jaworska.

Serdecznie gratulujemy Paniom !

A wszystkich przystępujących do egzaminu w 2019 roku zachęcamy do nauki i wzięcia udziału w konkursie ZŁOTE TOGI.


Złote Togi 2018
Złote Togi 2018 Złote Togi 2018 Złote Togi 2018 Złote Togi 2018

"Złotą Togę", czyli togę adwokacką odebrał mec. Wojciech Szaruch, który na egzaminie adwokackim w 2017 roku uzyskał ocenę celującą z prawa cywilnego.

Togę tuż przed ślubowaniem adwokackim wręczyli adw. Agata Rewerska,
r.pr. Krzysztof Kowalczyk i r.pr. Marta Dudek.

"Złota toga" w 2017 za ocenę celującą w części cywilnej została przesłana również do mec. Tomasza Zaremby.

Serdecznie gratulujemy Panom Mecenasom!


Złota Toga 2017

Na uroczystej Gali kończącej warszawskie kursy przygotowujące do egzaminu zawodowego w 2016 roku, "Złote togi" za uzyskanie oceny celującej z prawa cywilnego otrzymali:

1. r. pr. Joanna Kaźmierczak,

2. adw. Anna Zalewska,

3. r. pr. Agnieszka Gawłowska,

4. r. pr. Malwina Czerska,

5. r. pr. Karol Kwiatkowski.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom Gali!


Złote Togi 2016 Złote Togi 2016 Złote Togi 2016 Złote Togi 2016
ADWOKATURA 2020
Strategia Rozwoju
Adwokatury Warszawskiej
WYKŁADY ONLINE
Złote
TOGI
RATIO
DECIDENDI

My nie kupujemy like.ów na facebook.u